PERSOONLIJK REISADVIES
Wilt u hulp of advies?

Onze Personal Travel Agent helpt u graag verder.


Reisadvies
vakantie, strand

Terms & Conditions
Disclaimer & Privacy

Huurvoorwaarden & Privacy Reglement

Huurvoorwaarden van Xclusive.Travel
Artikel 1 Inleidende bepaling

1. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en boekingen van een vakantie-accommodatie bij of via Xclusivevillas.com, XclusiveBarbados. en Xclusive.Travel, hierna te noemen XT.
Voor sommige vakantie-accommodaties kunnen echter afwijkende of bijkomende voorwaarden gelden. In dergelijke gevallen wordt deze voorwaarden bij de huurvilla of -appartement vermeld.
2. XT bemiddelt in de verhuur en huur van vakantievilla’s tussen villa eigenaren en huurders. (en mogelijk andere reisonderdelen behorende bij het aangeboden reispakket).
3. Onder de vakantievilla wordt verstaan de betreffende vakantie-accommodatie met erf, bijgebouwen, zwembad, inventaris en alle bij de vakantievilla en het erf behorende (roerende) zaken. In sommige gevallen kunnen bepaalde ruimtes afgesloten zijn voor huurders.
4. Degene die de huurovereenkomst via XT aangaat en degene(n) die namens of voor wie de eerst genoemde een huurovereenkomst aangaat, wordt/worden hierna met "huurder" aangeduid.

Artikel 2 Reservering en betaling

1. XT is bevoegd de bij de reservering opgegeven prijzen te wijzigen, in het geval tussen de feitelijke boeking en de start van de geboekte periode een termijn verstrijkt van 6 maanden of langer. Bij een verhoging van de prijs van meer dan 5% heeft de huurder dan de mogelijkheid tot annuleren. Reeds door huurder aan XT betaalde bedragen zullen dan terugbetaald worden met uitzondering van de reserveringskosten en verzekeringspremies.
2. Met de verzending van het ingevulde reserveringsformulier of e-mail met reserveringsgegevens of telefonische reserveringsopname, verklaart huurder kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de huurvoorwaarden, eventuele afwijkende of bijkomende voorwaarden en de disclaimer.
3. De boeking komt tot stand zodra de reservering door XT is ontvangen en de beschikbaarheid van de vakantievilla telefonisch, per e-mail of anderszins door XT is bevestigd.
4. Het aanbod van XT is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Deze herroeping kan te allen tijde geschieden, doch uiterlijk binnen 72 uur na aanvaarding door de huurder.
5. Na de in lid 3 bedoelde bevestiging ontvangt huurder de definitieve boekingsbevestiging per e-mail.
6. Uiterlijk 7 dagen na dagtekening van de boekingsbevestiging dient de aanbetaling van tenminste 35% van de totaal overeengekomen huursom inclusief bijkomende kosten alsmede de reserveringskosten op onze bankrekening bijgeschreven te zijn.
7. De restant betaling en de eventueel aan XT te betalen waarborgsom en bijkomende kosten dienen uiterlijk 8 weken vóór het begin van de huurperiode te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Xclusive.Travel
8. Bij boeking binnen 8 weken vóór het begin van de huurperiode, dient de gehele huursom inclusief bijkomende kosten binnen 7 dagen na dagtekening van de boekingsbevestiging, in één keer telefonisch dan wel via internet bankieren of gevestigde betaalmethoden te worden overgemaakt.
Bij een boeking binnen 14 dagen voor het begin van de huurperiode, dient de gehele huursom binnen 24 uur - spoedbetaling - te worden overgemaakt en daadwerkelijk te zijn ontvangen.
9. Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting van de huursom is de huurder automatisch in verzuim. XT stuurt in dat geval per e-mail een herinnering of aanmaning. Heeft de huurder binnen 5 dagen na de datum van deze herinnering of aanmaning nog niet aan Xclusive.Travel betaald dan wordt de boeking geacht geannuleerd te zijn. XT behoudt zich het recht voor de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 11 van deze voorwaarden in rekening te brengen.
10. De verschuldigde huursom inclusief bijkomende kosten moet in zijn geheel door Xclusive.Travel zijn ontvangen voordat de reisdocumenten worden verzonden.

Artikel 3 Huursom

1. De opgegeven huurprijzen zijn per dag/nacht (buiten Europa) of per week / 7 dagen (binnen Europa) verschuldigd tenzij anders staat aangegeven of wordt overeengekomen.
2. Bij de huursom zijn tenzij anders vermeld inbegrepen de kosten van normaal gebruik van gas, water, elektriciteit en internet.
3. Bij de huursom is niet inbegrepen de huur van bedlinnen/badlinnen, kindermeubilair en eindschoonmaak, tenzij anders is aangegeven.
4. Voor het gebruik van zwembadverwarming, airconditioning of huisverwarming (in het winterseizoen), is het mogelijk dat een toeslag in rekening wordt gebracht.
5. Binnen Europa geldt de zaterdag veelal als dag van aankomst en dag van vertrek. Buiten Europa zijn standaard andere wisseldagen mogelijk. Dit staat dan aangegeven bij de desbetreffende villa.
6. Op aanvraag kan het verblijf verlengd worden per dag. De aankomstdag wordt als gehele dag beschouwd. Normaliter telt de vertrekdag niet mee als huurdag, zolang uiterlijk voor 10.00 uur is vertrokken uit de huurwoning. Nadien kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Waarborgsom

1. Eigenaren van de door XT verhuurde vakantievilla's vragen de huurder meestal een waarborgsom. De hoogte van de waarborgsom wordt vermeld bij de boeking of bevestiging. Bij het niet tijdig overboeken van de waarborgsom heeft de eigenaar/beheerder het recht de huurder de toegang tot de vakantievilla te weigeren. De waarborgsom kan door XT of ter plaatse worden geïnd, maar wordt altijd ten behoeve van de eigenaar geïnd.
2. XT heeft geen enkele zeggenschap over de waarborgsom. Het voldoen van de waarborgsom en het terug ontvangen is een zaak tussen de eigenaar/beheerder en de huurder. XT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen.
3. In voorkomende gevallen neemt XT de waarborgsom namens de eigenaar in ontvangst. Ook in dat geval heeft XT ter zake geen enkele zeggenschap en is zij gehouden om de waarborgsom op eerste verzoek aan de eigenaar ter beschikking te stellen. Na de huurperiode kan de waarborgsom pas met instemming van de eigenaar teruggestort worden. Als de waarborgsom aan Xclusive.Travel voldaan moet worden, dient deze gelijk met de (restant) huursom te worden voldaan. Na de huurperiode wordt de waarborgsom, mits er toestemming van de eigenaar is gekomen, uiterlijk 14 dagen na het einde van de huurperiode teruggestort.
4. De borg kan ook worden gebruikt voor het verrekenen van eventuele kosten voor schoonmaak, beschadiging, breuk e.d., gebruik telefoon, elektra en andere voorzieningen. In deze gevallen is de termijn van 14 dagen niet altijd haalbaar.

Artikel 5 Bijkomende kosten

1. Bijkomende kosten, zoals de kosten voor eindschoonmaak, huur bedlinnen, (bad)handdoeken, huur kinderbedje, toeristenbelasting e.d. dienen eventueel ter plaatse aan de sleutelhouder of eigenaar/verhuurder te worden voldaan of worden (gedeeltelijk) vooraf geind door Xclusive.Travel als aanvullende kosten bij de huursom. XT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tussentijdse wijzigingen in de vermelde bedragen.

Artikel 6 Accommodatie Inventaris, reis- en annuleringsverzekering

1. XT sluit in samenwerking met Allianz Global Assistance en Faber Verzekeringen in principe automatisch de Accommodatie Inventaris Verzekering voor u af. Dit ter bescherming van u als huurder. Hierdoor bent u na betaling van de verzekeringspremies verzekerd voor schade die ontstaat aan het gehuurde. Uw W.A. verzekering dekt veelal geen schades die toegebracht worden aan eigendommen van anderen, wanneer u deze gebruikt of leent, al dan niet tegen betaling. Eventuele schade is volgens de polisvoorwaarden gedekt tot een maximum van € 2.500.- per huurovereenkomst. Deze verzekering is geen vervanging van de borgsom die standaard door eigenaren wordt verlangd.
2. De premie van de Accommodatie Inventaris Verzekering is € 25,- per boeking inclusief poliskosten en assurantiebelasting.
3. Via XT kunt u in samenwerking met De Europeesche Verzekeringen en Faber Verzekeringen ook een reis- of annuleringsverzekering afsluiten. Wij bieden u standaard de annuleringsverzekering aan omdat deze verzekering u het volledige huurbedrag terugbetaalt als u uw vakantie vroegtijdig moet beëindigen. Dus ook de dagen die u er al op heeft zitten. De reisverzekering dekt andere onderdelen voor, tijdens of direct na de reis.
4. De boekingsbevestiging is tevens de polis voor de Annulerings-, reis- en/of Accommodatie Inventarisverzekering afgesloten bij Allianz of De Europeesche.
5. Prijzen en assurantiebelasting zijn onderhevig aan (wettelijke) wijzigingen.

Artikel 7 Stichting Webshop Keurmerk en Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators.

1. Xclusive.Travel is aangesloten bij de Stichting Webshop Keurmerk. Binnen de grenzen van de SWK-regeling vallen de op de websites van XT gepubliceerde vakantievilla’s eveneens onder de voorwaarden van Webshop Keurmerk, zolang deze niet met elkaar in tegenspraak zijn. De huurvoorwaarden van XT ‘overrulen’ in dat geval voorwaarden van Webshop Keurmerk/Webshop Trustmark.
2. Mogelijk is een geboekte villa tevens gedekt met een SGR-garantie of vergelijkbare buitenlandse garantieregeling zoals ABTA, afhankelijk van de verhurende partij. Op verzoek wordt aangegeven of van een garantieregeling tegen insolventie van de verhurende partij sprake is. 3.Xclusive.Travel en daarmee XclusiveBarbados.com is tevens aangesloten bij GGTO, het garantefonds voor gespecialiseerde touroperators. 4.Het Garantiefonds GGTO garandeert reizigers met een pakketreis (tenminste twee reisonderdelen), die geboekt hebben bij een aangesloten touroperator als Xclusive.Travel, dat zij het reeds betaalde deel van de reissom terugkrijgen indien de betreffende touroperator in financieel onvermogen komt en om die reden de reis niet naar behoren kan uitvoeren. Dat kan zijn voor het vertrek maar ook tijdens de reis. Bovendien garandeert GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen.Een garantieregeling als deze is voor iedere aanbieder van pakketreizen wettelijk verplicht. Per boeking van de pakketreis wordt € 15,- als klantbijdrage voor de GGTO-garantie berekend.

Artikel 8 Reisbescheiden

1. Indien wij de gehele huursom, de eventuele waarborgsom alsmede de bijkomende kosten hebben ontvangen, mailen wij u tenminste 14 dagen voor aanvang van de huurperiode de uitvoerige ​reisbescheiden met o.a. het adres van uw vakantieverblijf, naam en contactgegevens van de beheerder en een routesuggestie naar uw vakantie-accommodatie.

Artikel 9 Aankomst en vertrek

1. Tenzij de eigenaar/beheerder/verhuurder andere tijden hanteert is de gehuurde villa beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag dat de huurperiode begint en dient de villa de laatste dag van de huurperiode vóór 10.00 uur verlaten te zijn. De huurder dient altijd van te voren contact met de beheerder op te nemen om het verwachte tijdstip van aankomst en vertrek te melden.
2. Binnen Europa zijn aankomsten na 19.00 uur vaak niet standaard mogelijk. De beheerder kan aan de huurder een toeslag vragen voor een aankomst na 19.00 uur.
XT heeft hierop geen invloed en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien blijkt dat aankomst na 19.00 uur niet mogelijk is.
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is zaterdag de aankomst- en vertrekdag voor villa’s binnen Europa.

Artikel 10 Wijzigingen door huurder

1. Iedere wijziging van de boeking behoeft de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XT.
2. Tot 28 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf kan huurder (beperkte) wijzigingen in de boeking verzoeken. Voor elke uit te voeren wijziging brengt XT € 50,00 in rekening.
3. Indien de huurder de boeking wijzigt binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode, zijn de annuleringsbepalingen van artikel 11 van toepassing.

Artikel 11 Annulering door huurder

1. De huurder dient te annuleren tijdens kantoortijden (maandag t/m vrijdag, feestdagen uitgezonderd). Indien na kantoortijden wordt geannuleerd, wordt de annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag.
2. Bij annulering van de boeking door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht tenzij en in dat geval voor zover een annuleringsverzekering afgesloten is en die dekking biedt:
   - bij annulering tot 8 weken vóór de eerste dag van het geboekte verblijf: het aanbetalingbedrag als bedoeld      in artikel 2 lid 6.
   - bij annulering vanaf 8 weken vóór de eerste dag van het geboekte verblijf: de volledige huursom.
3. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledig huursom verschuldigd.
4. Reserveringskosten en verzekeringspremies worden niet gerestitueerd.

Artikel 12 Wijziging door Xclusive.Travel

1. XT heeft het recht de boeking te wijzigen dan wel te ontbinden wegens gewichtige omstandigheden waaronder wordt verstaan omstandigheden die maken dat nakoming van XT in redelijkheid niet kan worden gevergd (bijvoorbeeld verkoop van de gehuurde villa of een onvoorziene gebeurtenis die de villa-accommodatie onverhuurbaar maakt).
2. Indien XT en/of de eigenaar/beheerder/verhuurder door oorlog, staking, natuurramp, brand, buitengewone weeromstandigheden, overlijden eigenaar, beperkende overheidsmaatregelen, enige verplichting, geheel of ten dele niet c.q. niet tijdig kunnen nakomen, kan de boeking door hen worden ontbonden, zonder dat de huurder enige aanspraak heeft op schadevergoeding.
3. XT zal in geval van annulering als genoemd in lid 1 trachten een alternatief aan te bieden in de vorm van een minstens gelijkwaardige accommodatie. Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van de volledige huursom plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de annulering zal niet door XT worden vergoed.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. XT kan geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade en ongemakken in welke vorm dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor de huurder en anderen die zich in of om het gehuurde bevinden. Indien sprake is van een dergelijke schade of ongemakken, is de huurder verplicht XT daarvan terstond in kennis te stellen, zodat XT pogingen in het werk kan stellen de schade of ongemakken te beperken of te verhelpen. De huurder verplicht zich medewerking te verlenen aan het oplossen van eventuele klachten. Vroegtijdig vertrek zonder dat XT daarmee heeft ingestemd, geeft de huurder geen aanspraak op restitutie van door hem betaalde bedragen.
2. De gebieden waar XT vakantievilla’s verhuurd hebben een vergroot risico op natuurrampen (zoals bosbranden en overstromingen). XT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van dergelijke gebeurtenissen. De huurder dient zich te allen tijde zodanig te gedragen dat er door zijn doen of laten geen brand kan ontstaan.
3. XT is niet gebonden aan kennelijke fouten en/of vergissingen op haar websites of andere kennisgevingen.
4. De afstanden en afmetingen die op de websites vermeld staan, zijn bij benadering vastgesteld en kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. In geval van afwijkingen in de afstanden of afmetingen kunnen XT noch de verhuurder aansprakelijk gesteld worden.
5. XT kan de werking van (draadloos) internet niet garanderen ook al is aangegeven dat het aanwezig is bij een villa. Het (tijdelijk) niet aanwezig zijn dan wel niet functioneren van een (draadloos) internet kan XT noch de eigenaar/verhuurder worden aangerekend. Mogelijke aanwezigheid van internet wordt niet als onderdeel van de huurovereenkomst gerekend, maar aangeboden als aanvullende service.
6. XT draagt geen verantwoordelijkheid voor journalistieke publicaties, teksten, foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze onder verantwoordelijk-heid van derden wordt uitgegeven.
7. Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezien van zwemgediplomeerde volwassenen het zwembad betreden. In geval van ongevallen kunnen XT en de eigenaar/verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden. Ook voor andere ongevallen in of om het gehuurde kunnen XT en eigenaar/verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 14 Verplichtingen van huurder

1. De huurder is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van XT. Huurder is, zowel jegens de eigenaar/verhuurder als jegens XT, aansprakelijk voor de tijdens het verblijf ontstane schade aan de vakantie-accommodatie. Huurder dient zich te realiseren dat XT in vakantievilla's van particuliere derden bemiddelt voor verhuur en dient zich in alle gevallen als een goed huurder te gedragen. XT gaat ervan uit dat huurder een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren of vergelijkbare verzekering heeft.
2. Het is niet toegestaan om in de vakantievilla’s te roken. Aanwezige asbakken zijn bedoeld voor buitenshuis.
3. Het aantal personen genoemd in de beschrijving van de vakantievilla is het maximum toegestane aantal (inclusief kinderen) en mag niet overschreden worden, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen met XT, in welk geval XT gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Huurder dient bij reservering het juiste aantal personen op te geven. Mocht dit aantal later wijzigen dan dient huurder dit aan XT door te geven. Dit geldt ook voor eventuele gasten. Bewoning door meer personen dan het maximum toegestane zonder toestemming van XT geeft de eigenaar verhuurder/beheerder het recht de boeking met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder raakt automatisch in verzuim ter zake zijn verplichting uit boeking en is schadeplichtig.
4. XT en huurder komen overeen de hierdoor door XT geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 150,- per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane overschrijdt. Deze bepaling moet worden gezien als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van XT alsnog nakoming en/of aanvullende schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen.
5. De huurder is verplicht de door de eigenaar/verhuurder/beheerder vastgestelde regels na te leven. Indien de huurder zich niet aan de regels houdt, kan de eigenaar/verhuurder/beheerder hem verplichten de gehuurde vakantievilla te verlaten, waarbij de huurder geen recht op teruggaaf van de betaalde huursom en/of schadevergoeding heeft. Daarnaast heeft de eigenaar/verhuurde/beheerder in dat geval het recht de waarborgsom te behouden ter dekking van de door hem geleden schade.
6. Huurder die zodanige hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de gehuurde vakantievilla daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door XT van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van XT in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
7. Indien er een wettelijke verplichting is om zwembaden te voorzien van een alarm, afscheiding of afdekking, dan is huurder verplicht het alarm in te schakelen, de afscheiding te sluiten of de afdekking te installeren zodra het zwembad niet in gebruik is.

Artikel 15 Vrijwaring

1. Huurder vrijwaart XT van de verplichting om schade te betalen aan de eigenaar/verhuurder voor schade aan de vakantievilla ontstaan ten gevolge van of tijdens het verblijf van de huurder.
2. Hetzelfde geldt voor schade bij en te betalen aan derden.

Artikel 16 Rente en incassokosten

1. De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens XT heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 2% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 50,-.

Artikel 17 Klachten

1. Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur bij de beheerder ter plaatse te worden ingediend en met deze te worden opgelost. Mocht de klacht niet ter plaatse opgelost kunnen worden, dan is de huurder verplicht XT hiervan terstond in kennis te stellen, zodat XT pogingen in het werk kan stellen de klacht te verhelpen.
2. Vroegtijdig vertrek zonder dat XT tot het verhelpen van de klacht in de gelegenheid is gesteld of zonder dat XT daarmee heeft ingestemd, geeft de huurder geen aanspraak op restitutie van de door hem betaalde bedragen.
3. Schadeclaims, inclusief die met betrekking tot gederfde vakantievreugde, kunnen nimmer het bedrag van de huursom overschrijden. Klachten en claims die XT niet binnen 2 weken na vertrek uit de vakantievilla schriftelijk hebben bereikt, zullen niet meer in behandeling genomen worden. Alle aanspraken vervallen als de genoemde termijn van 2 weken is verstreken.

Artikel 18 Rechtskeuze

1. Op alle geschillen voortvloeiend uit de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele meningsverschillen over de interpretatie van onze huurvoorwaarden of over de kwaliteit van de door u gehuurde vakantievilla, lossen wij bij voorkeur in onderling overleg op. Klachten over de gehuurde vakantievilla kunnen bij Webshop Keurmerk worden aangemeld en worden bij ontvankelijkheid behandeld door de ingestelde geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Mocht het toch tot een procedure komen dan is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Webshop Trustmark
Disclaimer & Privacy
Xclusive.Travel , o.a. handelend onder de naam XclusiveBarbados. en XclusiveVillas.com verklaart zich te houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) waarop het toezicht wordt gehouden door Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te Den Haag. Xclusive.Travel is bereikbaar met mail@xclusive.travel , mail@xclusivebarbados.com en/of mail@xclusivevillas.com als ook onder telefoonnummer +31 (0)85 401 0902 of +31 (0)651 380 402 en kantoorhoudend op de Henricuskade 81, 2497 NB te Den Haag, Nederland. Eerste contactpersooon is R.S. Biharie, managing director van Xclusive.Travel

Privacybescherming Persoonsgegevens

Al uw "actief" aan ons doorgegeven gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de AVG, geldend vanaf 25 mei 2018. Uw gegevens zullen niet aan derden worden overhandigd anders dan voor het doel waarvoor u op deze website diensten bestelt en afneemt, zoals betrokken boekingsmedewerkers, reisadviseurs, verhuurders van accommodaties, lokale autoriteiten ter controle van vakantieverblijven, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurders of transferbedrijven, dmc’s voor tours waarbij persoonsgegevens benodigd zijjn om de gevraagde diensten uit te voeren.

Uw gegevens zullen niet aan derden worden overhandigd anders dan voor het doel waarvoor u op deze website diensten bestelt en afneemt. Uw gegevens worden wel opgeslagen voor commerciële doeleinden ter gebruik en promotie van Xclusive,Travel, XclusiveBarbados. en XclusiveVillas.com, maar nimmer verhandeld of verstrekt aan derden.

Uw boekingsgegevens worden tenminste 5 jaar bewaard in onze administratie om te voldoen aan wettelijke vereisten. U heeft recht op inzage, rectificatie gedurende of wissing van uw gegevens na de wettelijke bewaartermijnen, tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, welk bezwaar u dan richt aan Xclusive.Travel. Alle gegevens zijn geacht met uw toestemming te zijn verkregen, waarbij het recht bestaat op intrekking van deze toestemming.

Indien u uw toestemming intrekt om uw persoonsgegevens in een register bij te houden, danwel om wissing van deze gegevens verzoekt, bestaat de kans dat afgenomen diensten niet meer kunnen worden uitgevoerd. Het zelfde geldt voor het niet verstrekken van gevraagde gegevens om een dienst te kunnen uitvoeren.
Het niet verstrekken, intrekken of laten wissen van uw (persoons)gegevens waardoor een afgenomen dienst niet (meer) kan worden uitgevoerd is geheel de verantwoordelijkheid van de klant zelf en is mogelijk aansprakelijk voor hiervoor gemaakte kosten door Xclusive.Travel en geen (kosteloze) annuleringsgrond van diensten, huur van een accommodatie of anderszins betreffende bemiddelingsactiviteiten door Xclusive.Travel

Indien u, bijvoorbeeld in het geval van een boeking, gegevens van derden aan ons verstrekt, dan wordt u geacht hiervoor toestemming van hen te hebben verkregen.
Bij aanmelden van uw e-mailadres voor periodiek nieuws, wordt dit e-mailadres in onze database voor dit doel opgeslagen. Voor deze dienst kunt u zich te allen tijde afmelden waarna het e-mailadres niet meer voor deze dienst zal worden aangewend en uit de mailinglijst verwijderd.

Cookies bij XclusiveBarbados.com

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan.

Cookies kunnen gebruikt worden voor: het onthouden van loginnaam of instellingen, het vergaren van surfinformatie (profiling), het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server (session cookie).

De "Cookiewet" is sinds juni 2012 van kracht. Deze wet vereist van elke website die bezoekers vanuit Nederland trekt dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen. Voor technisch noodzakelijke cookies, zoals bij een boeking of een inlogpagina is geen toestemming vereist.

Sinds maart 2015 is de cookiewet versoepeld: het is niet langer nodig om toestemming te vragen voor cookies als je die inzet om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij, mits dit geen of geringe gevolgen heeft voor de privacy van de gebruiker. Met deze uitzondering is het mogelijk geworden om tools als Google Analytics in te zetten zonder toestemming.
Via Google Analytics wordt surfinformatie verzameld, welke niet traceerbaar zijn tot een persoon of specifieke webbrowser.

XclusiveBarbados. gebruikt cookies voor Google Analytics en heeft een bewerkingsovereenkomst hiertoe gesloten. Gekozen is voor het maskeren van de laatste cijfers van het IP-adres. Er wordt geen gebruikt gemaakt van andere Google diensten i.c.m. Google Analytics.
XclusiveBarbados zal nimmer uw persoonlijke gegevens delen met derden en gebruikt deze informatie hooguit voor eigen analyses. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de Autoriteit Consument en markt (ACM) of Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookies verwijderen: U kunt cookies automatisch laten wissen wanneer de browser wordt afgesloten. Zo blijft informatie nooit lang bewaard en kunt u niet "gevolgd" worden. Ook kunt u handmatig per sessie cookies wissen of weigeren.
Voor het wissen of weigeren van cookies, kunt u een instructiepagina van de Consumentenbond raadplegen.

Indien u geen gebruik wenst te maken van de plaatsing van cookies bij een boeking van een vakantievilla, verzoeken we u alle gegevens per e-mail te sturen aan: mail@XclusiveBarbados.com

Disclaimer

De website XclusiveBarbados.com en andere extensies, geniet auteursrechtelijke en beeldrecht bescherming en is louter bestemd voor eigen gebruik of gebruik van de individuele website-bezoeker, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van XclusiveBarbados.com is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvuldigen, of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze website of de inhoud hiervan te i-framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige website die is verbonden/gelinkt van of naar deze website.

Aansprakelijkheid
Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie.
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
Alle informatie is aan verandering onderhevig en kan zonder melding en toestemming vooraf gewijzigd worden.

Alle informatie op deze website is met zorgvuldigheid samengesteld op basis van eigen redactie en informatie aangeleverd door derden. De houder van deze website is niet aansprakelijk te stellen op onjuistheden, type- of spelfouten.
Alle informatie, prijzen en diensten zijn onder voorbehoud en geheel vrijblijvend tot bevestiging in elektronische vorm per e-mail of brief. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gepubliceerde prijzen of andere beschrijvingen. Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s maar worden vaak betaald in US Dollars of Sterling Ponden en kunnen door valutaschommelingen en extra bankkosten afwijken van de uiteindelijke prijs.